ویدیوها

euronews_icons_loading
خانواده سلطنتی بریتانیا در مراسم پایان جنگ جهانی اول

خانواده سلطنتی بریتانیا در مراسم پایان جنگ جهانی اول

پرنس چالز و پرنس هری روز جمعه در مراسم پایان جنگ جهانی اول حضور یافتند.

پرنس چارلز که در سفر به بحرین در منامه حضور داشت این مراسم را در این شهر اجرا کرد و پرنس هری در مراسمی که در باغ ملی گیاه شناسی استافوردشر انگلستان برپا شده بود حضور یافت. روز آتش بس در سراسر جهان در ساعت ۱۱ صبح (به وقت محلی) روز ۱۱ نوامبر گرامی داشته می شود، زمانی که پیمان آتش بس در سال ۱۹۱۸ به امضا رسید که علامت پایان جنگ بزرگ است.