ویدیوها

euronews_icons_loading
جشن نور در مکزیکوسیتی

جشن نور در مکزیکوسیتی

مکزیکوسیتی خود را برای برگزاری سومین جشنواره بین المللی نور آماده می کند. از هفده نقطه پایتخت مکزیک، برنامه نورپردازی روی ساختمانها و عمارت های مشهور این شهر صورت می گیرد.

بازدیدکنندگان این عمارت ها می توانند با بدست کردن دستبندهای نورانی، در این مراسم باشکوه سهیم شوند.