ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویری از ویرانیهای شهر حلب

تصاویری از ویرانیهای شهر حلب

تصاویری که یکی از گروه های ناظر بر تحولات سوریه از شهر حلب منتشر کرده است، ویرانه های به جا مانده از این شهر تحت محاصره را نشان می دهد.

بسیاری از ساختمانها در این منطقه با خاک یکسان شده اند و در اکثر ساختمانها کسی زندگی نمی کند.