ویدیوها

euronews_icons_loading
نام بچه پانداهای باغ وحش اتریش اعلام شد

نام بچه پانداهای باغ وحش اتریش اعلام شد

باغ وحش اتریش نام رسمی دو بچه پاندا را که حدود سه ماه قبل به دنیا آمدند اعلام کرد. پاندای پسر فو بان نام دارد که معنی آن رفیق خوش شانس است. نام پاندای دختر فو فنپ است که به معنی ققنوس خوش شانس است.

این دو پاندا چهارمین و پنجمین فرزند یانگ یانگ هستند که با همکاری باغ وحش چین در اتریش زندگی می کند.