ویدیوها

euronews_icons_loading
هنرنمایی نوازندگان سنتی مکزیک به یاد الهه محافظ نوازندگان

هنرنمایی نوازندگان سنتی مکزیک به یاد الهه محافظ نوازندگان

گروهی از نوازندگان مکزیکی که به ماریاچی معروف هستند در جشن بزرگداشت «سسیلیای مقدس» هنرنمایی کردند. از سسیلیای مقدس به عنوان الهه محافظ نوازندگان و خوانندگان نام می برند.

ماریاچی به گروه های موسیقی سنتی در مکزیک می گویند که معمولا از دو نوازنده ویولن، دو نوازنده ترامپت و سه نوازنده گیتار تشکیل می شود.