ویدیوها

euronews_icons_loading
اعتراض برهنه به دفن فردیناند مارکوس دیکتاتور سابق فیلیپین در گورستان قهرمانان

اعتراض برهنه به دفن فردیناند مارکوس دیکتاتور سابق فیلیپین در گورستان قهرمانان

دهها مرد از دانشگاه برادری در فیلیپین در یک نمایش برهنه روز جمعه ۲۵ نوامبر به دفن فردیناند مارکوس دیکتاتور سابق این کشور در گورستان قهرمانان اعتراض کردند.

مارکوس که برای نزدیک به دو دهه کشور را با مشت آهنین اداره کرد، جسدش جمعه گذشته به گورستان قهرمانان منتقل شد. گروههای چپ و حقوق بشری از او به عنوان یکی از فاسدترین دیکتاتورهای قرن بیستم نام می برند و معتقدند خاکسپاری او در گورستان قهرمانان که از احترام خاصی در میان مردم فیلیپین برخوردار است، توهین به قهرمانان کشور است.

مراسم نمایش برهنه با پوشیدن ماسک رویدادی سالانه در فیلیپین برای بزرگداشت آزادی آکادمیک است و هر سال موضوعات متفاوتی برای این نمایش برگزیده می شود. این سنت در اواخر دهه ۱۹۷۰ شروع شد هنگامی که مارکوس نمایش فیملی که در انتقاد از دولت او ساخته شده بود را ممنوع کرد.