ویدیوها

euronews_icons_loading
سگی در باغ وحش آلمان برای دو توله ببر رانده شده از طرف مادرشان مادری می کند

سگی در باغ وحش آلمان برای دو توله ببر رانده شده از طرف مادرشان مادری می کند

در باغ وحشی در شمال آلمان دو توله ببر بنگال پس از تولد از طرف مادرشان رانده شدند. در این میان سگی به کمک آنها آمده تا جای خالی مادر را پر کند.