ویدیوها

euronews_icons_loading
تایلند صاحب پادشاه جدید شد

تایلند صاحب پادشاه جدید شد

پنجاه روز پس از مرگ پادشاه تایلند، پسرش، ماها واجیرالونگکورن روز پنجشنبه رسما اداره امور سلطنت را برعهده گرفت.