ویدیوها

euronews_icons_loading
بابانوئلی متفاوت در شهر برلین

بابانوئلی متفاوت در شهر برلین

امسال در شهر برلین، بابانوئل در اقدامی شگفت انگیز به جای پایین آمدن از دودکش، از یک آسمان خراش پایین آمد تا هدایای کودکان را میان آنها پخش کند.

او از بالای برج Kollhoff حدود صد متر پایین آمد و سپس به سالن کافه ای در طبقه ۲۴ این ساختمان رفت؛ جایی که کودکان بسیاری انتظارش را می کشیدند.