ویدیوها

euronews_icons_loading
همکاری ارتش ژاپن در خانه تکانی

همکاری ارتش ژاپن در خانه تکانی

بیش از ۵۰۰ سرباز نیروی زمینی دفاع شخصی ارتش ژاپن در عملیات سالانه خانه تکانی و تمیز کردن قصر تاریخی «هیمجی» شرکت کردند. این قصر که در اوایل قرن هفدهم ساخته شده است در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد.