ویدیوها

euronews_icons_loading
سگ ها همراه با صاحب مجروحشان در آمبولانس

سگ ها همراه با صاحب مجروحشان در آمبولانس

پس از آن که یکی از اهالی شهر ساحلی چیمبوته در پرو در حال مستی سرش آسیب دید و نیاز به آمبولانسی برای رسیدن به بیمارستان داشت، سگ هایش تصمیم گرفتند که او را همراهی کنند.