ویدیوها

euronews_icons_loading
اجرای سیرک در واتیکان

اجرای سیرک در واتیکان

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان در واتیکان به تماشای سیرک نشست. پاپ روز چهارشنبه هنگام اجرای دلقک سیرک لبخند می زد. این مقام مذهبی پیش از این نیز از هنرمندان سیرک تقدیر کرده و گفته بود که «چنین نمایش هایی برای روح آدمی خوب است.»