ویدیوها

euronews_icons_loading
یک نفر در هند بر اثر حمله پلنگ آسیب دید

یک نفر در هند بر اثر حمله پلنگ آسیب دید

هنگامی که اهالی منطقه ای در هند تلاش کردند به کمک ماموران اداره محیط زیست یک پلنگ را به دام بیندازند این پلنگ مقاومت کرد و به یک نفر آسیب رساند. این پلنگ وارد منطقه مسکونی شده بود.

افراد محلی تلاش کردند این پلنگ را به دام بیندازند اما پلنگ خود را رها کرد و به سمت مردم حمله کرد.