ویدیوها

euronews_icons_loading
مشاهده اولین اژدهای دریایی یاقوتی در غرب استرالیا

مشاهده اولین اژدهای دریایی یاقوتی در غرب استرالیا

دانشمندان برای نخستین بار توانستند از اژدهای دریایی یاقوتی در دریا فیلم بگیرند. این فیلمبرداری در غرب استرالیا انجام شده است. به گفته بیولوژیستها اژدهای دریایی یاقوتی که در فیلم دیده می شود از گونه نایاب این موجود زنده است.