ویدیوها

euronews_icons_loading
پناهجویان در مرز پوشیده از برف مجارستان در رویای رسیدن به اروپا هستند

پناهجویان در مرز پوشیده از برف مجارستان در رویای رسیدن به اروپا هستند

گزارشگر رای نیوز۲۴، شبکه خبری ایتالیایی به هورگوس در مرز میان صربستان و مجارستان رفته است؛ گذرگاه مرزی که روزانه به تنها۲۰ پناهجو اجازه عبور از مرز و ورود به مجارستان داده می شود. پناهجویانی که به هر آب و آتشی زده اند تا خود را به اروپا برسانند با سرمای زمستان دست و پنجه نرم می کنند.