ویدیوها

euronews_icons_loading
مراسم خاج شویان در زمستان برفی صربستان

مراسم خاج شویان در زمستان برفی صربستان

کلیسای ارتدوکس صربستان مراسم خاج شویان یا صلیب شویان را برگزار کرد. این مراسم یادآور تعمید عیسی مسیح است و شامل نیایش مذهبی و شنا در آب سرد رودخانه یا دریاچه ها برای رسیدن به صلیب مقدس می شود.

این مراسم کلیسای ارتدوکس در کشورهای مختلف در تاریخ های متفاوت برگزار می شود.