ویدیوها

euronews_icons_loading
تصویری خیره کننده از بازی فریزبی

تصویری خیره کننده از بازی فریزبی

شیا گونتر این تصویر خیره کننده را از بازی فریزبی در اسکاربرو در ایالت مین تهیه کرده است. صفحه مدور پلاستیکی این بازی تنها با نیروی باد پیش می رود. گونتر این تصویر را در حالی به ثبت رساند که در روز ۱۷ ژانویه در حال اسکی روی یخ بود.