ویدیوها

euronews_icons_loading
اسکیت روی آبهای یخ زده در هلند

اسکیت روی آبهای یخ زده در هلند

کانالها و دریاچه هایی بسیاری در هلند با توجه کاهش فوق العاده دما یخ زده اند و بسیاری از دوستداران پاتیناژ روی آورده اند به بازی روی یخ.