ویدیوها

euronews_icons_loading
برخورد قطار با یک کامیون در ایالت یوتای آمریکا