ویدیوها

euronews_icons_loading
فرو نشست زمین در مقابل یک خانه مسکونی در پنسیلوانیا

فرو نشست زمین در مقابل یک خانه مسکونی در پنسیلوانیا

فرو نشست زمین در پنسیلوانیای آمریکا سبب ایجاد یک گودال عمیق در مقابل یک خانه مسکونی شد. این حادثه تلفاتی در پی نداشت.