ویدیوها

euronews_icons_loading
تظاهرات در وین علیه طرح دولت اتریش در زمینه ممنوعیت روبنده