ویدیوها

euronews_icons_loading
طرح دولت برای برکسیت در پارلمان بریتانیا تصویب شد

طرح دولت برای برکسیت در پارلمان بریتانیا تصویب شد

پس از سه روز بحث و بررسی در پارلمان بریتانیا، سرانجام طرح خروج از اتحادیۀ اروپا موسوم به برکسیت تصویب شد.

طرح خروج از این اتحاده که توسط دولت ارائه شده با ۴۹۴ رای مثبت در مقابل ۱۲۲ رای منفی تصویب شده است.

تایید این طرح از سوی پارلمان به دولت امکان می دهد برنامۀ برکیست را با ۵۰ ماده و اولویت معرفی شده به اجرا بگذارد.