ویدیوها

euronews_icons_loading
سرازیر شدن آتش مانند شلنگ آب در هاوایی

سرازیر شدن آتش مانند شلنگ آب در هاوایی

سرازیر شدن سنگ های مذاب آتشفشان کاموکونا مانند آبی که از شلنگ بیرون می آید، این منظره جالب را در کیلائوآ در جزایر هاوایی امریکا به وجود آورده است.

در این منطقه زیاد پیش می آید که مواد مذاب به سوی دریا سرازیر شوند اما چنین پدیده ای تازگی دارد و برای نخستین بار در ماه دسامبر گذشته دیده شد.