ویدیوها

euronews_icons_loading
امید به پایان خودکشی غم انگیز نهنگ ها در نیوزیلند

امید به پایان خودکشی غم انگیز نهنگ ها در نیوزیلند

بعد از بزرگترین خودکشی جمعی نهنگ ها در سواحل نیوزیلند که مرگ ۳۰۰ تا از این حیوانات را در پی داشت، دانشمندان امیدوارند که این پدیده شوم و مرموز پایان یابد.

از پنجشنبه گذشته تاکنون در مجموع ۷۰۰ نهنگ در سواحل فرول اسپیت به گل نشستند و امدادگران داوطلب به طور شبانه روزی تلاش کردند تا تعدادی از آنها را به اقیانوس بازگردانند.