ویدیوها

euronews_icons_loading
بمبئی؛ از این پس می توانید مالکیت سگهایتان را به شراکت بگذارید

بمبئی؛ از این پس می توانید مالکیت سگهایتان را به شراکت بگذارید

در بمبئی می توانید برای حیوانات خانگی خود صاحب دوم پیدا کنید.