ویدیوها

euronews_icons_loading
بولداگ های انگلیسی به خیابان های مکزیکوسیتی ریختند

بولداگ های انگلیسی به خیابان های مکزیکوسیتی ریختند

نزدیک به یک هزار سگ بولداگ انگلیسی با شرکت در یک راهپیمایی در خیابان های مکزیکوسیتی، پایتخت مکزیک رکود تازه ای ثبت کردند.

برگزار کنندگان این راهپیمایی ۹۵۱ بولداگ را از سراسر کشور گرد آورده بودند.