ویدیوها

شوخی با ترامپ، اردوغان و می  در کارناوال «دوشنبه گل سرخ» در آلمان