ویدیوها

euronews_icons_loading
آتشفشان اتنا آسمان سیسیل را روشن کرد

آتشفشان اتنا آسمان سیسیل را روشن کرد

فوران گدازه از آتشفشان اتنا در جزیره سیسیل ایتالیا روز چهارشنبه مناظر بدیعی را ایجاد کرد. مواد مذاب از روز دوشنبه در اینم منطقه به راه افتاده اند.

به گزارش مؤسسه ملی زمین شناسی و آتشفشان شناسی ایتالیا، فوران این آتشفشان در حال حاضر خطر جانی و مالی برای شهروندان به همراه ندارد. آتشفشان در فعالیت فرودگاه کاتانه که در نزدیکی آن قرار دارد، خللی ایجاد نکرده است.

فوران قله اتنا در ۴۲۵ سال پیش از میلاد مسیح، قدیمی ترین فعالیت آتشفشانی مشاهده و ثبت شده به دست بشر است.

آخرین باری که فوران آتشفشان روستاهای اطراف کوه اتنا را تهدید کرد، در سال ۱۹۹۲ میلادی بود. در آن زمان سیل گدازه ها به سوی زافارانا سرازیر شده و در کمتر از یک کیلومتری این شهر متوقف شد.