ویدیوها

euronews_icons_loading
نجات داوطلبانه مهاجران از میان امواج

نجات داوطلبانه مهاجران از میان امواج

بیش از ۲۰۰ مهاجر آفریقایی روز شنبه از میان امواج سهمگین سواحل لیبی، توسط یک سازمان غیردولتی متشکل از داوطلبان نجات یافتند.