ویدیوها

euronews_icons_loading
اعتراض مدافعان تبت در هند

اعتراض مدافعان تبت در هند

گروهی از طرفداران حقوق تبتی ها که مقابل سفارت چین در دهلی نو دست به اعتراض زده بودند، توسط پلیس هند دستگیر شدند.
این اعتراض در سالروز قیام ملی تبت انجام شد.