ویدیوها

euronews_icons_loading
اعتصاب آتش نشان های فرانسه در اعتراض به کاهش بودجه