ویدیوها

euronews_icons_loading
نهنگ عنبر نجات یافته در انتظار بازگشت به دریا

نهنگ عنبر نجات یافته در انتظار بازگشت به دریا

یک نهنگ عنبر که در تور ماهیگیران در آبهای جنوب چین گیرافتاده بود پس از نجات در انتظار کمک برای بازگشتن به دریا است.