ویدیوها

euronews_icons_loading
معترضان بریتانیایی: خروج سخت و کورکورانه از اتحادیه اروپا نمی خواهیم

معترضان بریتانیایی: خروج سخت و کورکورانه از اتحادیه اروپا نمی خواهیم

گروهی از شهروندان بریتانیا در روزی که ترزا می، نخست وزیر این کشور ماده ۵۰ معاهده لیسبون و به تبع آن جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را رسما به جریان انداخت در برابر پارلمان اعتراض کردند.

یکی از معترضان صورتک بزرگ نخست وزیر می را به صورت زده بود و بطور نمادین چند نفری را همچون بردگانی به دنبال خود می کشید.

این معترضان که مخالف خروج به اصطلاح «سخت و کورکورانه» هستند می گویند ترزا می و دولتش در تعیین شرایط و ساز و کار خروج از اتحادیه باید به خواست مردم بریتانیا گوش بسپارند.