ویدیوها

euronews_icons_loading
درگیری میان فلسطینی ها و نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری

درگیری میان فلسطینی ها و نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری

گروهی از ساکنان روستای ماداما در کرانه باختری همزمان با “روز زمین” اقدام به برپایی راهپیمایی کردند.

این گروه همچنین نسبت به کاشت درخت به صورت نمادین در زمین های اشغال شده اقدام کردند که نیروهای اسرائیلی برای جلوگیری از این عمل با آنها درگیر شدند.