ویدیوها

euronews_icons_loading
شلیک موشکهای ایالات متحده به سوی پایگاه الشعیرات سوریه