ویدیوها

euronews_icons_loading
بانوهای اول ایالات متحده و چین

بانوهای اول ایالات متحده و چین

دیدار ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا به همراه پنگ لیوان، همسر رئیس جمهوریِ چین از یک مدرسه در وست پالم بیچ فلوریدا.