ویدیوها

euronews_icons_loading
مسابقه سنتی غلطاندن پنیر در بریتانیا

مسابقه سنتی غلطاندن پنیر در بریتانیا

در اول ماه مه به سنت هرساله در منطقه استیلتون بریتانیا، مسابقه قهرمانی غلطاندن پنیر برگزار شد.

شرکت کنندگان در این مسابقه در تلاش بودند تا در غلطاندن پنیر چوبی ویژه ای در خیابانهای استیلتون به یکدیگر کمک کنند. بسیاری از شرکت کنندگان در این مسابقه، به همین مناسبت ماسک به صورت گذاشتند و لباس های ویژه ای به تن کردند.

این مسابقه با حضور صدها تماشاگر در سه بخش جوانان، مردان و زنان برگزار شد.