ویدیوها

euronews_icons_loading
نجات جان پناهجویان در سواحل لیبی

نجات جان پناهجویان در سواحل لیبی

امدادگران ایتالیایی جان ۵۶۰ پناهجو در قایقهای ناامن را در سواحل لیبی نجات دادند. در این قایق جسد مرد جوانی وجود داشت که به گفته سایر سرنشینان این قایق توسط قاچاقچیان انسان کشته شده بود.

این عملیات نجات، با کمک نیروی دریایی ایتالیا و گارد ساحلی همراه با دو کشتی کمکهای بشردوستانه انجام شد.