ویدیوها

euronews_icons_loading
مشارکت فرانسوی های ساکن در لندن در انتخابات

مشارکت فرانسوی های ساکن در لندن در انتخابات

فرانسوی های ساکن در لندن با حضور در مراکز رای گیری در این شهر در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شرکت کردند.
برآورد ها نشان می دهد که حدود ۱۰۰ هزار شهروند فرانسه در بریتانیا زندگی می کنند.