ویدیوها

euronews_icons_loading
سومین قهرمانی دولوزا در رقابت های جهانی الواربری

سومین قهرمانی دولوزا در رقابت های جهانی الواربری

براد دو لوزا از استرالیا جام قهرمانی مسابقات جهانی الوار بری در هامبورگ آلمان را از آن خود کرد. این سومین عنوان قهرمانی پیاپی دو لوزا است. استریلینگ هارد کانادایی هم به مقام دوم این رقابت رسید.