ویدیوها

توقف قایق حامل پناهجویان از سوی گارد ساحلی لیبی

توقف قایق حامل پناهجویان از سوی گارد ساحلی لیبی

<p>گارد ساحلی لیبی قایق حامل ۵۶۲ پناهجوی آفریقایی را در آبهای ساحل این کشور و در حالی که راهی اروپا بودند، متوقف کرد.</p>