ویدیوها

euronews_icons_loading
توقف قایق حامل پناهجویان از سوی گارد ساحلی لیبی

توقف قایق حامل پناهجویان از سوی گارد ساحلی لیبی

گارد ساحلی لیبی قایق حامل ۵۶۲ پناهجوی آفریقایی را در آبهای ساحل این کشور و در حالی که راهی اروپا بودند، متوقف کرد.