ویدیوها

euronews_icons_loading
برهم خوردن نظم جلسه مجلس ایالتی تگزاس

برهم خوردن نظم جلسه مجلس ایالتی تگزاس

صدها تن از مخالفان قانون ضد مهاجرتی در تگزاس دست به اعتصاب و اعتراض زدند. کنشگران با پوشیدن تی شرت‌هایی که روی آن نوشته شده بود «مبارزه» موفق شده بودند تا صدها صندلی را در مجلس ایالتی تگزاس تصاحب کنند. این کنشگران تنها ۴۰ دقیقه پس از برپایی جلسه شروع به فریاد کشیدن و برهم زدن نظم جلسه شدند. این اعتراض به مدت ۲۰ دقیقه به طول انجامید. پس از بیرون رانده شدن معترض از صحن مجلس، این تنش میان نمایندگان موافق و مخالف ادامه یافت. به تازگی قانونی در این ایالت تصویب شده است که براساس آن، چشم پوشی ماموران دولتی در برابر قانون کنترل مهاجران، جرم محسوب شده است.