ویدیوها

euronews_icons_loading
روپایی راهبه و پلیس

روپایی راهبه و پلیس

حرکات نمایشی با توپ بین یک راهبه و مامور پلیس در شهر لیمرک ایرلند توجه شبکه های اجتماعی را به خود جلب کرد.