ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویری از درون برج سوختۀ گرنفل در لندن

تصاویری از درون برج سوختۀ گرنفل در لندن

این ویدئوی آماتور که توسط یکی از ساکنان محلی تهیه شده است، تصاویری از درون برج گرنفل در لندن و بخشی از ویرانی‌های بر جای مانده پس از آتش سوزی را نشان می دهد.

فیلمبردار این تصاویر که از نیروهای داوطلب برای کمک بود، بتدریج به طبقات فوقانی می رود و راهروها و اتاق‌های آب گرفته را نشان می دهد. وسایل نیمه سوخته را می توان بطور پراکنده در داخل آب دید و دوده در همه جا مشاهده می شود.

برج گرنفل لندن محل سکونت حدود ۶۰۰ نفر در ۱۲۰ آپارتمان بود. پلیس لندن روز جمعه اعلام کرد که دست کم ۳۰ تن در میان شعله‌های آتش کشته شده اند. هنوز از سرنوشت ۷۰ نفر از ساکنان این برج اطلاعی در دست نیست.

تصاویر از: SWNS-APTN