ویدیوها

euronews_icons_loading
اهدای گل به مسلمانان به نشانۀ «اتحاد علیه همه اقدامات تروریستی»