ویدیوها

euronews_icons_loading
جشن فرار از گاوهای وحشی در شهر پامپلونای اسپانیا

جشن فرار از گاوهای وحشی در شهر پامپلونای اسپانیا

پنجمین روز جشن مشهور سن فرمین در شهر پامپلونا با شور و هیجان زیادی برگزار شد.

در این جشن که هر سال در این شهر اسپانیا برگزار می شود، برای دقایقی گاوهای وحشی در خیابانهای شهر رها می شوند. فرار از چنگ این گاوها چالش این مسابقه را تشکیل می دهد.