ویدیوها

آتش سوزی وسیع در پارک ملی وزو در ایتالیا

آتش سوزی وسیع در پارک ملی وزو در ایتالیا

<p>آتش سوزی وسیع در پارک ملی وزوو در منطقه‌ای که آتش فشانی به همین نام وجود دارد، ۶۰۰ آتش نشان و امدادگر را بسیج کرده است.</p> <p>شدت این آتش سوزی بهه حدی است که از ناپل و شهرهای اطراف آن ستون‌های بزرگ دود نمایان است.</p>