ویدیوها

euronews_icons_loading
نجات پناهجویان از آبهای مدیترانه توسط گارد ساحلی ایتالیا

نجات پناهجویان از آبهای مدیترانه توسط گارد ساحلی ایتالیا

گارد ساحلی ایتالیا طی دو روز گذشته چهار هزار پناهجو را از آب‌های مدیترانه نجات داد.

از ابتدای سال جاری میلادی تا دیروز ۱۳ ژوییه، در مجموع ۸۶۵۲۵ پناهجو از طریق دریا خود را به ایتالیا رسانده‌اند. ۲۳۴۶ پناهجو هم در طول این مسیر پرخطر طعمه دریا شده‌اند.

از آغاز موج ورود پناهجویان به اروپا ایتالیا بارها از شرکای اروپایی‌اش خواسته تا در زمینه پذیرفتن پناهجویان مشارکت بیشتری داشته باشند.