ویدیوها

هند؛ جشنواره سالانه ستایش ایزد مارها

هند؛ جشنواره سالانه ستایش ایزد مارها

<p>دهها هزار هندو در استان شمالی «اوتار پرادش» هند در مراسم «نگ پانچامی» یا جشنواره نیایش «مارها» شرکت کردند. </p> <p>جشنواره سالانه مار یا «نگ پانچامی» در روز پنجم دو هفته ای که به ماه کامل منتهی می شود و در ماه هندی «سوآن» یا «مانسون» برگزار می شود.</p> <p>عبادت کنندگان در سراسر شهر، برگ بیلوا، آب و شیر به معابد هندو می آورند. در باور هندو این مواد قدرت احیاگر شیوا ایزد هندو را نمایندگی می کنند. </p> <p>به دور گردن شیوا یکی از ایزدان آیین هندو، ماری تنیده است. بنابراین عاشقان شیوا با خوراندن شیر و غذا دادن به مارها در بیرون معابد به خدای مار احترام می گذارند و در راه او دعا می کنند. </p> <p>در آیین های بودیسم و جین نیز مار دارای خاصیت ایزدی است. بودایی ها معتقدند که مار جان بودا را نجات داده است.</p>