ویدیوها

euronews_icons_loading
شادی مهاجران پس از عبور از مرز سئوتای اسپانیا